| мар., 05, 2018 |

„Какво е патриотизъм, ако не любовта към храната, която си ял като дете?“ Лин Ютан

TAGS: