| юли, 10, 2018 |

На вниманието на фермери

Стремежът на фермерите е насочен към оптимално оползотворяване на фуражните източници и получаване на максимално количество мляко. Това би могло да се постигне с оценка ефективността на храненето и качеството на изхранваните фуражи с изследване на съдържанието на УРЕЯ в млякото – физико-химичен метод, който дава яснота за степента на изхранване на животното.

 

Необходимо е да се изследва влиянието на храненето не само върху млечната продуктивност и състава на млякото, но и върху пригодността му за производството на определен вид млечен продукт. Контролът на протеиновото хранене се постига лесно чрез определяне съдържанието на урея в млякото, като този бърз метод е ориентир за нивото на суровия протеин в дажбите на кравите на паша и евентуалната неоходимост от белтъчна добавка към изхранваната дажба. Изследването на съдържанието на урея в млякото би дало информация за метаболизма и оползотворяването на протеина, както и за подобряване на репродуктивната ефективност.

 

 

 

Лаборатория „Алименти“ ПРЕПОРЪЧВА анализ за съдържание на УРЕЯ в млякото.

цена: 25лв без ДДС /в обхват на акредитация/

TAGS: