ХИГИЕНА

33  ОТРИВКИ ОТ ПОВЪРХНОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИГИЕННИЯ СТАТУС
Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
234
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Общ брой аеробни и факултативно анаеробни мезофилни микрооргамизми (КОЕ)БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; ISO 18593ДА
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереусБДС EN ISO 21871 т.9.1; т.9.2; БДС EN ISO 7932ДА
Бифидобактериум специесISO 29981НЕ
Брохотрикс термосфактаБДС ISO 13722ДА
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере)ISO/TS 21872-2ДА
Вибрио парахемолитикус и Вибрио холере ISO/TS 21872-1 ДА
ДрождиБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Ешерихия колиISO 16649-1; ISO 7251 т.9.1; т.9.2ДА
Ешерихия коли О157БДС EN ISO 16654ДА
Ентеробактер (кронобактер) саказакииISO/TS 22964НЕ
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2НЕ
Ентерококус специесБДС EN ISO 7899-2НЕ
Ентерококус фекалисРПК 504-1-МБ-22ДА
Йерсиния ентероколитикаБДС EN ISO 10273ДА
Кампилобактер специес ISO 10272-1; БДС ISO/TS 10272-2ДА
Клостридии перфрингенсISO 7937ДА
Клостридии сулфитредуциращи ISO 15213ДА
Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2НЕ
КолиформиISO 4831 т.9.1; т.9.2; ISO 4832НЕ
Лактобацилус специесISO 20128НЕ
ЛегионелаБДС EN ISO 11731-2НЕ
ЛеуконостокСТ на СИВ 5806ДА
Липолитични микроорганизмиБДС 12334 т.7НЕ
Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1ДА
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214ДА
Оцетнокисели микроорганизмиБДС 15143 т.5.1НЕ
Педиококус специесБДС EN 15786 НЕ
ПлесениБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Пробиотици (сахаромицес церевизе)БДС EN 15789НЕ
Протеолитични микроорганизми БДС 3434 т.10.3НЕ
Псевдомонас аеругинозаБДС EN ISO 13720 ДА
Психротрофни микроорганизмиБДС ISO 17410ДА
Салмонела специесБДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/TS 6579-2; СД CEN ISO/TR 6579-3ДА
СтрептококиСТ на СИВ 5853ДА
Стрептококи, в т.ч. Стрептококус термофилусБДС 1323 т.5.4.5.2; БДС ISO 9232; БДС ISO 7889НЕ
Халофилни (солоустойчиви) микроорганизми БДС 3434 т.10.4НЕ
Шигела специесБДС EN ISO 21567ДА
Контаминиращи микроорганизмиISO 13559НЕ