ФУРАЖИ

29  ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ, ФУРАЖИ
Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
234
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ
Външен вид и структура, цвят, разрезна повърхност, консистенция, мирис, вкус, странични /видими/ примесиСТ на СИВ 4710ДА
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Енергийна стойностНаредба 44/2002,Раздел IVДА
Активна киселинност (рН) РПК 504-1-ФХ-26ДА
Титруема (обща) киселинностБДС 11374 т.10.6ДА
Водно съдържание/сухо вещество; влагаБДС 11374 т.4.1; БДС 15435 т.4.8ДА
Летливи веществаБДС ISO 6496ДА
Съдържание на мазнини (сурова мазнина) - екстракционноБДС EN ISO 11085; БДС 12896; БДС ISO 6492; БДС 11374 т.4.4.3.1ДА
Съдържание на белтък (протеин, суров протеин, азот, разтворим азот, разтворим в пепсин протеин)БДС ISO 1871; БДС 11374 т.4.2; БДС ISO 6655; Наредба 44/2002, приложение 6, метод XXIIIДА
Съдържание на захари (лактоза)Наредба 44/2002, приложение 6, метод VIII; XIДА
Съдържание на въглехидратиРПК 504-1-ФХ-41ДА
Съдържание на нишесте (скорбяла)БДС EN ISO 15914; Наредба 44/2002, метод XXIДА
Съдържание на сурова целулоза (влакнини)БДС EN ISO 6865; БДС 11374 т.4.3ДА
Съдържание на сурова целулоза (влакнини) - киселинно-изчистващи влакна (АDF) и лигнини(ADL)БДС EN ISO 13906ДА
Съдържание на сурова целулоза (влакнини) – амилазно третирани с неутрален детергент влакнини (aNDF);БДС EN ISO 16472ДА
Съдържание на сурова пепелБДС EN ISO 2171; БДС ISO 5984; БДС 11374 т.4.5ДА
Съдържание на неразтворимa пепелБДС ISO 5985; БДС 11374 т.4.5ДА
Съдържание на готв. сол (натриев хлорид) РПК 504-1-ФХ-03; БДС 11374 т.4.10ДА
Съдържание на аскорбинова киселина (витамин С)РПК 504-1-ФХ-45 ДА
Съдържание на остатъчни количества натриева основаРПК 504-1-ФХ-15НЕ
Съдържание на остатъчни количества хлорРПК 504-1-ФХ-27НЕ
Доказване на епихидринов алдехид чрез реакция на Крайс (гранивост на мазнини)РПК 504-1-ФХ-30ДА
Наличие на растителни мазнини в млечна мазнина чрез реакция на Белие РПК 504-1-ФХ-29 НЕ
Определяне на пероксидно число БДС 11374 т.4.15ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)БДС 1554 т. III.15ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)БДС 11712 т.2 ДА
Съдържание на серен диоксид (общ и свободен) БДС EN 1185ДА
Съдържание на соев протеинРПК 504-1-ФХ-32НЕ
Съдъжание на бариеви йониБДС EN ISO 17294-2НЕ
Съдържание на сулфатиРПК 504-1-ФХ-09 НЕ
Съдържание на фосфати БДС ISO 6491; БДС 11374 т.4.11.4ДА
Съдържание на афлатоксин В1РПК 504-1-ФХ-20ДА
Афлатоксини от групата на B и GРПК 504-1-ФХ-34ДА
Афлатоксини от групата на B и GРПК 504-1-ИМ-LC/MS-03;ДА
БДС EN ISO 16050
Съдържание на афлатоксин М1РПК 504-1-ФХ-31 ДА
Съдържание на деоксиниваленол /DON/РПК 504-1-ФХ-35; БДС EN 15791; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-03ДА
Съдържание на зеараленонРПК 504-1-ФХ-36 ; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-03ДА
Съдържание на охратоксин АРПК 504-1-ФХ-38ДА
Съдържание на охратоксин АРПК 504-1-ИМ-LC/MS-03; БДС EN 16007ДА
Съдържание на Т-2 и НТ-2- токсини РПК 504-1-ФХ-39; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-03 ДА
Съдържание на фумонизини В1 и В2РПК 504-1-ФХ-37; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-03ДА
Амоняк по НеслерБДС 1323 т.2.3.5НЕ
Амоняк по ЕберБДС 1323 т.2.3.6НЕ
СероводородБДС 1323 т. 2.3.8НЕ
Съдържание на етанол (етилов алкохол)БДС ISO 2448НЕ
Съдържание на уреяБДС EN ISO 14637НЕ
Съдържание на съединителнотъканен белтък (хидроксипролин)БДС 14780НЕ
Съдържание на хистаминРПК 504-1-ФХ-33; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-04НЕ
Количествено съотношение на съставните частиБДС 7181 т.3; БДС 15359 т.2НЕ
Определяне на маса-нето БДС 7181 т.2; БДС 15359 т.1НЕ
Съдържание на карбамид (уреазна активност)БДС 11374 т.4.12ДА
Съдържание на госипол (глюкозид от памучено семе)БДС ISO 6866 ДА
Активност на трипсинови инхибиториБДС EN ISO 14902 ДА
Съдържание на безазотни екстрактни вещества /БЕВ/БДС 11374 т.4.6ДА
Съдържание на монензинБДС 11374 т.5.1ДА
Съдържание на етоксиквин /сантоквин/БДС 11374 т.5.9ДА
Наличие на фосфорорганични пестицидиБДС 11374 т.8ДА
Афлатоксини от групата на B и GРПК 504-1-ФХ-34; БДС EN ISO 16050; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-03ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ФХ-07 ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на антимонРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-04ДА
Съдържание на арсенРПК 504-1-ФХ-19ДА
Съдържание на арсенБДС EN 15763ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ФХ-02ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на живакБДС EN 15763ДА
Съдържание на йодРПК 504-1-ФХ-46ДА
Съдържание на йодБДС EN 15111ДА
Съдържание на кадмийРПК 504-1-ФХ-17ДА
Съдържание на кадмийБДС EN 15763ДА
Съдържание на калайРПК 504-1-ФХ-57ДА
Съдържание на калайБДС EN 15765ДА
Съдържание на калийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ФХ-21 ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ФХ-52 ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ФХ-04 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ФХ-18ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на молибденРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на натрийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-02ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ФХ-24ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на нитратиБДС EN 12014-4НЕ
Съдържание на нитратиРПК 504-1-ФХ-08ДА
Съдържание на нитритиБДС EN 12014-4НЕ
Съдържание на нитритиРПК 504-1-ФХ-05ДА
Съдържание на оловоРПК 504-1-ФХ-16ДА
Съдържание на оловоБДС EN 15763ДА
Съдържание на селенРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-06ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01; БДС ISO 6491; БДС 11374 т.4.11.4ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ФХ-06ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ФХ-25ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ФХ-23ДА
Съдържание на цианиди РПК 504-1-ФХ-53ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на Хлорорганични пестицидиРПК 504-1-ИМ-GC/MS-01ДА
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини(цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-HPLC-01НЕ
Съдържание на витамини:
- А (ретинол)БДС EN ISO 14565НЕ
- А (бетакаротин)БДС EN 12823-1;2НЕ
- В1 (тиамин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 НЕ
- В2 (рибофлавин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В3 (ниацин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В5 (пантотенова киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В6 (пиридоксин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В7 (биотин/витамин Н)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В9 (фолиева киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- С (аскорбинова киселина)БДС EN 14130НЕ
- D (D2 ергокалциферол)БДС EN 12821НЕ
- D (D3 холекалциферол)БДС EN 12821НЕ
- Е (токофероли)БДС EN ISO 6867НЕ
- К (фитоменадион)БДС EN 14148НЕ
Съдържание на наситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на ненаситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер)БДС EN ISO 12966-1НЕ
Съдържание на подсладители:
ацесулфам К БДС EN 12856; БДС EN 15911НЕ
захаринБДС EN 12856; БДС EN 15911НЕ
аспартамБДС EN 12856; БДС EN 15911НЕ
цикламатБДС EN 12857; БДС EN 15911НЕ
сукралозаБДС EN 16155; БДС EN 15911НЕ
неохесперидин (NHDC)СД CEN/TS 15606НЕ
Съдържание на полихлорирани бифенили (РСВ 101, 138, 153, 180, 194, 209, 28, 52) - цената е за една субстанцияРПК 504-1-ИМ-GC/MS-02ДА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микрооргамизми (ОМЧ) БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Мезофилни аеробни микроорганизми - неспорообразуващи БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Мезофилни аеробни микроорганизми - вегетативни форми на спорообразуващи БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Мезофилни аеробни микроорганизми - спори на сапрофитни БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Мезофилни анаеробни микроорганизмиБДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Мезофилни анаеробни микроорганизми - вегетативни форми БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Мезофилни анаеробни микроорганизми - спорови форми БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизмиБДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Термофилни аеробни микроорганизми - неспорообразуващи БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Термофилни аеробни микроорганизми - вегетативни форми на спорообразуващи БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Термофилни аеробни микроорганизми - спори на сапрофитни БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Термофилни анаеробни микроорганизмиБДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Термофилни анаеробни микроорганизми - вегетативни форми БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Термофилни анаеробни микроорганизми - спорови форми БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035 т.5.9.1-4; БДС 1035 т.5.9.6.2; т.5.9.6.3; БДС 6877 т.2.3ДА
Антибиотици и сулфонамидиБДС 1323 т.4.3.1 ДА
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереусБДС EN 15784ДА
Бифидобактериум специесБДС EN 15785ДА
Брохотрикс термосфактаБДС ISO 13722ДА
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере)ISO/TS 21872-2ДА
Вибрио парахемолитикус и Вибрио холере ISO/TS 21872-1 ДА
Водна активностISO 21807ДА
ДрождиБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Ешерихия колиISO 16649-2; ISO 7251 т.9.1; т.9.2; ДА
Ешерихия коли О157БДС EN ISO 16654ДА
Ентеробактер (кронобактер) саказакииISO/TS 22964НЕ
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2ДА
Ентерококус фециумБДС EN 15788ДА
Ентерококус фекалисРПК 504-1-МБ-22ДА
Йерсиния ентероколитикаБДС EN ISO 10273ДА
Клостридии перфрингенсISO 7937ДА
Клостридии сулфитредуциращи ISO 15213ДА
Кампилобактер специес ISO 10272-1; БДС ISO/TS 10272-2ДА
Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2ДА
КолиформиISO 4831 т.9.1; т.9.2; ISO 4832ДА
Лактобацилус специес БДС EN 15787ДА
ЛегионелаБДС EN ISO 11731-2НЕ
ЛеуконостокСТ на СИВ 5806ДА
Липолитични микроорганизмиБДС 12334 т.7НЕ
Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1ДА
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214ДА
Оцетнокисели микроорганизмиБДС 15143 т.5.1НЕ
Педиококус специесБДС EN 15786 ДА
ПлесениБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Пробиотици (сахаромицес церевизе)БДС EN 15789ДА
Протеолитични микроорганизми БДС 3434 т.10.3НЕ
Псевдомонас аеругинозаБДС EN ISO 13720 НЕ
Психротрофни микроорганизмиБДС ISO 17410ДА
Салмонела специесБДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/ TS 6579-2; СД CEN ISO/TR 6579-3ДА
Стрептококи, в т.ч. Стрептококус термофилусБДС 1323 т.5.4.5.2; БДС 14593 т.6.9; БДС ISO 9232; БДС ISO 7889; СТ на СИВ 5853НЕ
Термостатна пробаБДС 1035 т.3.4; БДС 6877 т.2.1ДА
Халофилни (солоустойчиви) микроорганизми БДС 3434 т.10.4НЕ
Шигела специесБДС EN ISO 21567ДА
АнтраксБДС 1323 т.5.4.3НЕ
Контаминиращи микроорганизмиISO 13559НЕ
ДНК ИЗПИТВАНИЯ
Установяване на чуждовидова ДНКРПК 504-1-PCR-01НЕ
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145ISO/TS 13136ДА
Установяване на алергениРПК 504-1-PCR-02НЕ
Установяване на стафилококов ентеротоксинРПК 504-1-PCR-03 ДА
Установяване на генно модифицирани организми – 35SБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 ДА
Установяване на генно модифицирани организми – FMVБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 ДА
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminatorБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1ДА
Клостридиум ботулинумСД CEN ISO/TS 17919НЕ