РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
234
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ
РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ - Външен вид, консистенция, цвят, мирис, вкус, тъканен сок, температура, преснота, състояние на добавките, примесиБДС 7682ДА
Видими паразитиCODEX STAN 244, т.8, Annex IIIДА
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Енергийна стойностизчислена като сбор от произведенията на съставките, умножени по коефициентите в Приложение XIV към чл. 31 Глава IV Раздел III от Регламент (ЕС) № 1169/2011 ДА
Активна киселинност (рН)БДС 9368 т.1.7;т.4.3;т.5.8; т.6.1ДА
Титруема (обща) киселинностБДС 9368 т.2.9;3.3;4.1;4.2;5.1;5.13ДА
Водно съдържание/сухо веществоБДС 9368 т.1.5;т.2.3;т.4.8; т.5.4ДА
Съдържание на мазнини - екстракционноБДС 9368 т.1.6;т.2.2;т.4.7ДА
Съдържание на белтък (протеин, азот)РПК 504-1-ФХ-13ДА
Съдържание на въглехидратиРПК 504-1-ФХ-41ДА
Съдържание на сурова целулоза (влакнини), хранителни влакнини по АОАСБДС ISO 5498; БДС ISO 6541; АОАС 985.29ДА
Съдържание на пепелБДС 9373ДА
Съдържание на готв. сол (натриев хлорид) БДС 9368 т.2.1; т.4.6; т.5.3; РПК 504-1-ФХ-03ДА
Амоняк по ЕберБДС 9368 т.1.8;т.5.9;т.6.3ДА
СероводородБДС 9368 т.1.9; т.2.5; т.5.10; т.6.2ДА
Съдържание на хистаминРПК 504-1-ФХ-33; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-04ДА
Съдържание на летлив основен азот (TVB-N)БДС 9368 т.1.10;Регламент 2074/2005 Приложение II; Раздел II; Глава III(4) ДА
Съдържание на глазура CODEX STAN 165-1989ДА
Количествено съотношение на съставните частиБДС 15359 т.2ДА
Определяне на маса-нето БДС 15359 т.1ДА
Съдържание на аскорбинова киселина (витамин С)РПК 504-1-ФХ-45 ДА
Съдържание на остатъчни количества натриева основаРПК 504-1-ФХ-15ДА
Съдържание на остатъчни количества хлорРПК 504-1-ФХ-27ДА
Доказване на епихидринов алдехид чрез реакция на Крайс (гранивост на мазнини)БДС 9368 т.1.13; т.2.8; т.4.4; т.5.11ДА
Определяне на пероксидно число БДС EN ISO 3960 ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)БДС 1554 т. III.15ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат) БДС 9368 т.4.11 ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ФХ-07 ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на антимонРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-04ДА
Съдържание на арсенРПК 504-1-ФХ-19ДА
Съдържание на арсенБДС EN 15763ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ФХ-02ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на живакБДС EN 15763ДА
Съдържание на йодРПК 504-1-ФХ-46ДА
Съдържание на йодБДС EN 15111ДА
Съдържание на кадмийРПК 504-1-ФХ-17ДА
Съдържание на кадмийБДС EN 15763ДА
Съдържание на калайРПК 504-1-ФХ-57ДА
Съдържание на калайБДС EN 15765ДА
Съдържание на калийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ФХ-21 ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ФХ-18ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на молибденРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на натрийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-02ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ФХ-24ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на нитратиБДС EN 12014-4ДА
Съдържание на нитратиРПК 504-1-ФХ-08ДА
Съдържание на нитритиБДС EN 12014-4ДА
Съдържание на нитритиРПК 504-1-ФХ-05ДА
Съдържание на оловоРПК 504-1-ФХ-16ДА
Съдържание на оловоБДС EN 15763ДА
Съдържание на селенРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-06ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ФХ-06ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ФХ-25ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ФХ-23ДА
Съдържание на цианиди РПК 504-1-ФХ-53ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на Хлорорганични Фосфорорганични Азот и сяра-съдържащи пестициди БДС EN ISO 15662НЕ
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини(цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-HPLC-01ДА
Съдържание на витамини:
- А (ретинол)БДС EN 12823-1;2ДА
- А (бетакаротин)БДС EN 12823-1;2ДА
- В1 (тиамин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 ДА
- В2 (рибофлавин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В3 (ниацин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В5 (пантотенова киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В6 (пиридоксин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В7 (биотин/витамин Н)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В9 (фолиева киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- С (аскорбинова киселина)БДС EN 14130ДА
- D (D2 ергокалциферол)БДС EN 12821ДА
- D (D3 холекалциферол)БДС EN 12821ДА
- Е (токофероли)БДС EN 12822ДА
- К (фитоменадион)БДС EN 14148ДА
Съдържание на наситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на ненаситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер)БДС EN ISO 12966-1НЕ
Съдържание на остатъци фармакологични субстанции:Сулфонамиди; Третрациклини; Квинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфениколи; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици (цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-01ДА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Общ брой микрооргамизми, в т.ч. мезофилни аеробни и факултативно анаеробниБДС ЕN ISO 4833-1 БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 14973 т.5.2ДА
Антибиотици и сулфонамидиБДС 1323 т.4.3.1 ДА
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереусБДС EN ISO 21871 т.9.1; т.9.2; БДС EN ISO 7932; БДС 14973 т.5.6ДА
Брохотрикс термосфактаБДС ISO 13722ДА
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере)ISO/TS 21872-2ДА
Вибрио парахемолитикус; Вибрио холере; Вибрио алгинолитикусISO/TS 21872-1; БДС 14973 т.5.12ДА
Водна активностISO 21807ДА
ДрождиБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2; БДС 14973 т.5.11ДА
Ешерихия колиISO 16649-2; ISO/TS 16649-3; ISO 7251 т.9.1; т.9.2ДА
Ешерихия коли О157БДС EN ISO 16654ДА
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2; БДС 14973 т.5.7ДА
Ентерококус специесБДС 14973 т.5.4ДА
Ентерококус фекалисРПК 504-1-МБ-22ДА
Йерсиния ентероколитикаБДС EN ISO 10273ДА
Кампилобактер специес ISO 10272-1; БДС ISO/TS 10272-2ДА
Клостридии перфрингенсISO 7937; БДС 14973 т.5.8ДА
Клостридии сулфитредуциращи ISO 15213ДА
Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1+A1;-2+A1; -3+AC т.9.1; -3+AC т.9.2; БДС 14973 т.5.5ДА
КолиформиISO 4831т.9.1;т.9.2; ISO 4832; БДС 14973 т.5.3ДА
ЛеуконостокСТ на СИВ 5806ДА
Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1ДА
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214ДА
ПлесениБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2; БДС 14973 т.5.11ДА
Псевдомонас аеругинозаБДС EN ISO 13720 ДА
Психротрофни микроорганизмиБДС ISO 17410ДА
Салмонела специесБДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/ TS 6579-2; СД CEN ISO/TR 6579-3ДА
СтрептококиСТ на СИВ 5853ДА
Шигела специесБДС EN ISO 21567ДА
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145ISO/TS 13136ДА
ДНК ИЗПИТВАНИЯ
Установяване на стафилококов ентеротоксинРПК 504-1-PCR-03ДА
Установяване на алергениРПК 504-1-PCR-02ДА
Установяване на генно модифицирани организми – 35SБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 НЕ
Установяване на генно модифицирани организми – FMVБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 НЕ
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminatorБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 НЕ