Пчелен мед и пчелни продукти

05  ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
234
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ
Външен вид, цвят, аромат, вкус, консистенцияБДС 2673 т.3.1ДА
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Енергийна стойностизчислена като сбор от произведенията на съставките, умножени по коефициентите в Приложение XIV към чл. 31 Глава IV Раздел III от Регламент (ЕС) № 1169/2011 ДА
Маса-нетоРПК 504-1-ФХ-11ДА
Свободна киселинностБДС 3050 т.2.7ДА
Водно съдържание/сухо веществоБДС 3050 т.2.2; Наредба№48/2003 т.3ДА
Съдържание на захари (захароза, редуциращи захари/инвертна захар)БДС 3050 т.2.3;т.2.4ДА
Съдържание на глюкозаРПК 504-1-ИМ-HPLC-02ДА
Съдържание на фруктозаРПК 504-1-ИМ-HPLC-02ДА
Съдържание на въглехидратиРПК 504-1-ФХ-41НЕ
Съдържание на хидроксиметилфурфурол (ХМФ)БДС 3050 т.2.9ДА
ЕлектропроводимостНаредба 48/2003 т.5ДА
Съдържание на чужди примеси (неразтворими, механични) БДС 3050 т.2.5ДА
Съдържание на пепел (минерални примеси)БДС 3050 т.2.6ДА
Поленов анализБДС 3050 т.2.11 ДА
Диастазна активност по ГотеБДС 3050 т.2.8ДА
Доказване на примеси от търговска глюкозаБДС 3050 т.2.10ДА
Спиртна проба за манов медБДС 3050 т.2.12ДА
Киселинно число на пчелен восъкБДС 13143 т.3.5ДА
Йодно число на пчелен восъкБДС 13143 т.3.8ДА
Естерно число на пчелен восъкБДС 13143 т.3.7ДА
Осапунително число на пчелен восъкБДС 13143 т.3.6ДА
Плътност на пчелен восък БДС 13143 т.3.3ДА
Коефициент на прецупване (рефракция) на пчелен восък БДС 13143 т.3.4ДА
Температура на топене на пчелен восъкБДС 13143 т.3.2ДА
Проба на Вейвурм на пчелен восъкБДС 13143 т.3.9ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ФХ-07 ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на антимонРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-04ДА
Съдържание на арсенРПК 504-1-ФХ-19ДА
Съдържание на арсенБДС EN 15763ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ФХ-02ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на живакБДС EN 15763ДА
Съдържание на йодРПК 504-1-ФХ-46ДА
Съдържание на йодБДС EN 15111ДА
Съдържание на кадмийРПК 504-1-ФХ-17ДА
Съдържание на кадмийБДС EN 15763ДА
Съдържание на калайРПК 504-1-ФХ-57ДА
Съдържание на калайБДС EN 15765ДА
Съдържание на калийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ФХ-21 ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ФХ-18НЕ
Съдържание на медРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на молибденРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на натрийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-02ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ФХ-24НЕ
Съдържание на никелРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на нитратиБДС EN 12014-4НЕ
Съдържание на нитратиРПК 504-1-ФХ-08НЕ
Съдържание на нитритиБДС EN 12014-4НЕ
Съдържание на нитритиРПК 504-1-ФХ-05НЕ
Съдържание на оловоРПК 504-1-ФХ-16НЕ
Съдържание на оловоБДС EN 15763ДА
Съдържание на селенРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-06ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ФХ-06НЕ
Съдържание на хром РПК 504-1-ФХ-25НЕ
Съдържание на хром РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ФХ-23НЕ
Съдържание на цианиди РПК 504-1-ФХ-53НЕ
Съдържание на цинкРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на Хлорорганични Фосфорорганични Азот и сяра-съдържащи пестициди БДС EN ISO 15662НЕ
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини(цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-HPLC-01ДА
Съдържание на витамини:
- А (ретинол)БДС EN 12823-1;2НЕ
- А (бетакаротин)БДС EN 12823-1;2НЕ
- В1 (тиамин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 НЕ
- В2 (рибофлавин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В3 (ниацин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В5 (пантотенова киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В6 (пиридоксин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В7 (биотин/витамин Н)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- В9 (фолиева киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02НЕ
- С (аскорбинова киселина)БДС EN 14130НЕ
- D (D2 ергокалциферол)БДС EN 12821НЕ
- D (D3 холекалциферол)БДС EN 12821НЕ
- Е (токофероли)БДС EN 12822НЕ
- К (фитоменадион)БДС EN 14148НЕ
Съдържание на наситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508НЕ
Съдържание на ненаситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508НЕ
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер)БДС EN ISO 12966-1НЕ
Съдържание на остатъци фармакологични субстанции:Сулфонамиди; Третрациклини; Квинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфениколи; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици (цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-01ДА
Съдържание на подсладители:
ацесулфам К БДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
захаринБДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
аспартамБДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
цикламатБДС EN 12857; БДС EN 15911ДА
сукралозаБДС EN 16155; БДС EN 15911ДА
неохесперидин (NHDC)СД CEN/TS 15606; БДС EN 15911ДА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Общ брой микрооргамизми, в т.ч. мезофилни аеробни и факултативно анаеробниБДС ЕN ISO 4833-1 БДС ЕN ISO 4833-2ДА
Водна активностISO 21807ДА
Бацилус ларвеиБДС 13143ДА
ДрождиБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Ешерихия колиISO 16649-2; ISO 7251 т.9.1; т.9.2ДА
Ешерихия коли О157БДС EN ISO 16654ДА
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2ДА
Ентерококус фекалисРПК 504-1-МБ-22ДА
Йерсиния ентероколитикаБДС EN ISO 10273ДА
Клостридии перфрингенсISO 7937ДА
Клостридии сулфитредуциращи ISO 15213ДА
Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2ДА
КолиформиISO 4831т.9.1; т.9.2; ISO 4832ДА
Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1ДА
ПлесениБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Салмонела специесБДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/ TS 6579-2; СД CEN ISO/TR 6579-3ДА
Стрептококи в пчелен восъкБДС 13143ДА
СтрептококиСТ на СИВ 5853ДА
ДНК ИЗПИТВАНИЯ
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145ISO/TS 13136ДА
Установяване на стафилококов ентеротоксинРПК 504-1-PCR-03ДА
Установяване на алергениРПК 504-1-PCR-02ДА
Установяване на генно модифицирани организми – 35SБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 ДА
Установяване на генно модифицирани организми – FMVБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 ДА
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminatorБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 ДА
Клостридиум ботулинумСД CEN ISO/TS 17919ДА