Мляко и млечни продукти

01 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
123
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ
Външен вид, цвят, форма, консистенция, вид на коагулума, разрезна повърхност, строеж, вкус, мирис, температура, строеж при разрез, саламураБДС 15612ДА
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Енергийна стойностизчислена като сбор от произведенията на съставките, умножени по коефициентите в Приложение XIV към чл. 31 Глава IV Раздел III от Регламент (ЕС) № 1169/2011ДА
Маса-нетоРПК 504-1-ФХ-11ДА
Течни, твърди съставни части и стопена мазнинаРПК 504-1-ФХ-11ДА
Активна киселинност (рН)РПК 504-1-ФХ-26ДА
Титруема (обща) киселинност по Кетщофер и по ТьорнерБДС 1111ДА
Водно съдържание/сухо вещество -гравиметричноБДС 1109; БДС EN ISO 3727-1ДА
Съдържание на мазнини - бутирометричноISO 2446; ISO 3433; БДС EN ISO 17189; БДС EN ISO 3727-3ДА
Съдържание на белтък (протеин, азот)БДС 6231 т.2; БДС EN ISO 8968-1ДА
Съдържание на захари (лактоза)БДС 6191 т.3ДА
Съдържание на въглехидратиРПК 504-1-ФХ-41ДА
Съдържание на сурова целулоза (влакнини), хранителни влакнини по АОАСБДС ISO 5498; БДС ISO 6541; АОАС 985.29ДА
Съдържание на пепелБДС 6154ДА
Съдържание на готв. сол (натриев хлорид) БДС 8274 т.5; т.6; РПК 504-1-ФХ-03ДА
Съдържание на остатъчни количества натриева основаРПК 504-1-ФХ-15ДА
Съдържание на остатъчни количества хлорРПК 504-1-ФХ-27ДА
Доказване на епихидринов алдехид чрез реакция на Крайс (гранивост на мазнини)РПК 504-1-ФХ-30ДА
Съдържание на афлатоксин М1РПК 504-1-ФХ-31 ДА
ПлътностБДС 1110 ДА
Съдържание на чужди примеси - формалдехидБДС 9215 т.2 ДА
Съдържание на чужди примеси – водороден пероксидБДС 9215 т.3ДА
Съдържание на чужди примеси – калиев бихроматБДС 9215 т.4 ДА
Съдържание на чужди примеси – натриев бикарбонатБДС 9215 т.5ДА
Съдържание на чужди примеси - нишестеБДС 9215 т.6ДА
Доказване на пастьоризация (пероксидазна активност)БДС 1113 т.1ДА
Доказване на пастьоризация (фосфатазна активност)БДС 1113 т.3ДА
Съдържание на уреяБДС EN ISO 14637;РПК 504-1-ФХ-44ДА
Съдържание на немаслени сухи вещества БДС EN ISO 3727-2ДА
Сух безмаслен остатък ISO 2446;ISO 3433;БДС 1109ДА
Степен на зрялост (разтворим:общ белтък)БДС 6231ДА
Съдържание на казеинРПК 504-1-ФХ-56ДА
Наличие на растителни мазнини в млечна мазнина чрез реакция на Белие РПК 504-1-ФХ-29 ДА
Наличие на нишесте – качествена реакцияРПК 504-1-ФХ-28ДА
Определяне на пероксидно число БДС EN ISO 3960 ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)БДС 1554 т. III.15ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)БДС 11712 т.2 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ФХ-07 ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 ДА
Съдържание на антимонРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-04ДА
Съдържание на арсенРПК 504-1-ФХ-19ДА
Съдържание на арсенБДС EN 15763ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ФХ-02 ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 ДА
Съдържание на живакБДС EN 15763ДА
Съдържание на йодБДС EN 15111ДА
Съдържание на кадмийРПК 504-1-ФХ-17ДА
Съдържание на кадмийБДС EN 15764ДА
Съдържание на калайРПК 504-1-ФХ-57ДА
Съдържание на калайБДС EN 15765ДА
Съдържание на калийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ФХ-21; БДС 14677; ДА
Съдържание на калцийISO 12081ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ФХ-52ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ФХ-04ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на медБДС 10692; РПК 504-1-ФХ-18ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на молибденРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на натрийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-02ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ФХ-24ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на нитратиРПК 504-1-ФХ-08ДА
Съдържание на нитритиРПК 504-1-ФХ-05ДА
Съдържание на оловоРПК 504-1-ФХ-16; БДС 10691; ДА
Съдържание на оловоБДС EN 15763ДА
Съдържание на селенРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-06ДА
Съдържание на фосфати (фосфор) РПК 504-1-ФХ-06ДА
Съдържание на фосфати (фосфор) РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ФХ-25ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ФХ-23ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на наситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на ненаситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер)БДС EN ISO 12966-1ДА
Съдържание на Хлорорганични Фосфорорганични Азот и сяра-съдържащи пестициди РПК 504-1-ИМ-GC/MS-02; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-05ДА
Съдържание на витамини:
- А (ретинол)БДС EN 12823-1;2ДА
- А (бетакаротин)БДС EN 12823-1;2ДА
- В1 (тиамин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 ДА
- В2 (рибофлавин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В3 (ниацин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В5 (пантотенова киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В6 (пиридоксин)РПК 504-1-ИДА
М-LC/MS-02
- В7 (биотин/витамин Н)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В9 (фолиева киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- С (аскорбинова киселина)БДС EN 14130ДА
- D (D2 ергокалциферол)БДС EN 12821ДА
- D (D3 холекалциферол)БДС EN 12821ДА
- Е (токофероли)БДС EN 12822ДА
- К (фитоменадион)БДС EN 14148ДА
Съдържание на остатъци фармакологични субстанции:Сулфонамиди; Третрациклини; Квинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфениколи; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици (цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-01ДА
Съдържание на подсладители:
ацесулфам К БДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
захаринБДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
аспартамБДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
цикламатБДС EN 12857; БДС EN 15911ДА
сукралозаБДС EN 16155; БДС EN 15911ДА
неохесперидин (NHDC)СД CEN/TS 15606; БДС EN 15911ДА
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини (цената е за 1 брой активна субстанция) РПК 504-1-ИМ-HPLC-01ДА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Общ брой микрооргамизми, в т.ч. мезофилни аеробни и факултативно анаеробниБДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2ДА
Общ брой микрооргамизми в сурово мляко (ОБМ)БДС ЕN ISO 4833-1ДА
Подтискащи веществаБДС 6688 т.2 ДА
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереусБДС EN ISO 21871 т.9.1; т.9.2; БДС EN ISO 7932ДА
Бифидобактериум специесISO 29981ДА
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере)ISO/TS 21872-2ДА
Вибрио парахемолитикус и Вибрио холере ISO/TS 21872-1 ДА
Водна активностISO 21807ДА
ДрождиБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Ешерихия колиISO 16649-1; ISO 16649-2; ISO 7251 т.9.1; т.9.2ДА
Ешерихия коли О157БДС EN ISO 16654ДА
Ентеробактер (кронобактер) саказакииISO/TS 22964ДА
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2ДА
Ентерококус фекалисРПК 504-1-МБ-22ДА
Йерсиния ентероколитикаБДС EN ISO 10273ДА
Кампилобактер специес ISO 10272-1; БДС ISO/TS 10272-2ДА
Клостридии перфрингенсISO 7937ДА
Клостридии сулфитредуциращи ISO 15213ДА
Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2ДА
КолиформиISO 4831т.9.1; т.9.2; ISO 4832ДА
Лактобацилус специесБДС ISO 7889ДА
Лактобацилус ацидофилусISO 20128ДА
Лактобацилус делбруеки субсп. БулгарикусБДС ISO 9232ДА
ЛеуконостокСТ на СИВ 5806ДА
Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1ДА
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214ДА
Общ брой соматични клетки (ОБСК)БДС EN ISO 13366-1ДА
ПлесениБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Психротрофни микроорганизмиБДС ISO 17410ДА
Салмонела специесБДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/ TS 6579-2; СД CEN ISO/ TR 6579-3ДА
Стрептококи, Стрептококус термофилусБДС ISO 9232; БДС ISO 7889; СТ на СИВ 5853ДА
Шигела специесБДС EN ISO 21567ДА
Контаминиращи микроорганизмиISO 13559ДА
ДНК-ИЗПИТВАНИЯ
Установяване на чуждовидова ДНКРПК 504-1-PCR-01ДА
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145ISO/TS 13136ДА
Установяване на стафилококов ентеротоксинРПК 504-1-PCR-03ДА
Установяване на алергениРПК 504-1-PCR-02ДА
Установяване на генно модифицирани организми – 35SБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 НЕ
Установяване на генно модифицирани организми – FMVБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 НЕ
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminatorБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1НЕ