Месо и месни продукти

02 Месо и месни продукти /от домашни копитни животни, птици, лагоморфни и дивеч/
Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
234
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ
Външен вид, форма, размери, външна повърхност, разрезна повърхност, структура, цвят, консистенция, температура, мирис, вкус, мускулатураБДС 9381; БДС 1323, т.2; БДС 14593, т.3 ДА
Проба на варенеБДС 1323ДА
Видими плесениБДС 1323ДА
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Енергийна стойностизчислена като сбор от произведенията на съставките, умножени по коефициентите в Приложение XIV към чл. 31 Глава IV Раздел III от Регламент (ЕС) № 1169/2011 ДА
Маса-нетоРПК 504-1-ФХ-11ДА
Активна киселинност (рН)БДС 1323 т.2.3.1; ISO 2917ДА
Титруема (обща) киселинностБДС 14593 т.5.3ДА
Водно съдържание/сухо вещество - гравиметричноБДС 5712; ISO 1442ДА
Съдържание на мазнини - екстракционноБДС 8549 т.3,т.4; ISO 1443; ISO 1444ДА
Съдържание на белтък (протеин, азот)БДС 9374 т.2; ISO 937ДА
Съдържание на въглехидратиРПК 504-1-ФХ-41ДА
Съдържание на нишесте (скорбяла)БДС 5713; ISO 5554ДА
Съдържание на захари - глюкозаРПК 504-1-ИМ-HPLC-01ДА
Съдържание на захари - фруктозаРПК 504-1-ИМ-HPLC-01ДА
Съдържание на сурова целулоза (влакнини), хранителни влакнини по АОАС БДС ISO 5498; БДС ISO 6541; АОАС 985.29ДА
Съдържание на пепелБДС 9373; ISO 936ДА
Съдържание на готв. сол (натриев хлорид) БДС 7168 т.4; РПК 504-1-ФХ-03ДА
Съдържание на остатъчни количества натриева основаРПК 504-1-ФХ-15ДА
Съдържание на остатъчни количества хлорРПК 504-1-ФХ-27ДА
Амоняк по НеслерБДС 1323 т.2.3.5; БДС 14593 т. 5.1ДА
Амоняк по ЕберБДС 1323 т.2.3.6ДА
СероводородБДС 1323 т. 2.3.8ДА
Меден сулфат в бульонБДС 1323 т. 2.3.9ДА
Пероксидазна пробаБДС 1323 т. 2.3.7ДА
Общо съдържание на вода в птиче месоРегламент № 543/2008 Приложение VI;VII;VIII*; ISO 937; ISO 1442ДА
Съдържание на соев протеинРПК 504-1-ФХ-32ДА
Съдържание на съединителнотъканен белтък (хидроксипролин) БДС 14780ДА
Съдържание на колаген по ISO 3496ISO 3496ДА
Доказване на епихидринов алдехид чрез реакция на Крайс (гранивост на мазнини)РПК 504-1-ФХ-30ДА
Определяне на пероксидно число БДС EN ISO 3960; БДС 14593 т.5.5ДА
Киселинно числоБДС 14593 т.5.3ДА
Йодно числоБДС EN ISO 3961ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)БДС 1554 т. III.15ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)БДС 11712 т.2 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 ДА
Съдържание на антимонРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-04ДА
Съдържание на арсенРПК 504-1-ФХ-19ДА
Съдържание на арсенБДС EN 15763ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ФХ-02 ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 ДА
Съдържание на живакБДС EN 15763ДА
Съдържание на йодБДС EN 15111ДА
Съдържание на кадмийРПК 504-1-ФХ-17ДА
Съдържание на кадмийБДС EN 15764ДА
Съдържание на калайРПК 504-1-ФХ-57ДА
Съдържание на калайБДС EN 15765ДА
Съдържание на калийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ФХ-52ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ФХ-04ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ФХ-18ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на молибденРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на натрийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-02ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ФХ-24ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на нитратиБДС EN 12014-4ДА
Съдържание на нитратиРПК 504-1-ФХ-08ДА
Съдържание на нитритиРПК 504-1-ФХ-05; БДС EN 12014-4; БДС 1035ДА
Съдържание на оловоРПК 504-1-ФХ-16ДА
Съдържание на оловоБДС EN 15763ДА
Съдържание на селенРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-06ДА
Съдържание на фосфати (фосфор) РПК 504-1-ФХ-06; ISO 13730ДА
Съдържание на фосфати (фосфор) РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ФХ-25ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ФХ-23 ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на Хлорорганични Фосфорорганични Азот и сяра-съдържащи пестициди РПК 504-1-ИМ-GC/MS-02; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-05ДА
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини (цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-HPLC-01ДА
Съдържание на витамини:
- А (ретинол)БДС EN 12823-1;2ДА
- А (бетакаротин)БДС EN 12823-1;2ДА
- В1 (тиамин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 ДА
- В2 (рибофлавин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В3 (ниацин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В5 (пантотенова киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В6 (пиридоксин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В7 (биотин/витамин Н)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В9 (фолиева киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- С (аскорбинова киселина)БДС EN 14130ДА
- D (D2 ергокалциферол)БДС EN 12821ДА
- D (D3 холекалциферол)БДС EN 12821ДА
- Е (токофероли)БДС EN 12822ДА
- К (фитоменадион)БДС EN 14148ДА
Съдържание на наситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на ненаситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер)БДС EN ISO 12966-1НЕ
Съдържание на остатъци фармакологични субстанции:Сулфонамиди; Третрациклини; Квинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфениколи; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици (цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-01ДА
Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН-бензо(а)пирен, общо)БДС EN ISO 15302ДА
ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Нематоди от рода Трихинела – диво прасе и конРегламент 2075/2005 Приложение I, Глава I*
Нематоди от рода Трихинела сборна проба (>100 бр.)Регламент 2075/2005 Приложение I, Глава I*ДА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Общ брой микрооргамизми, в т.ч. мезофилни аеробни и факултативно анаеробниБДС ЕN ISO 4833-1 БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 14593 т.6.1ДА
Антибиотици и сулфонамидиБДС 1323 т.4.3.1ДА
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереусБДС EN ISO 21871 т.9.1; т.9.2; БДС EN ISO 7932ДА
Брохотрикс термосфактаБДС ISO 13722ДА
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере)ISO/TS 21872-2 ДА
Вибрио парахемолитикус и Вибрио холере ISO/TS 21872-1 ДА
Водна активностISO 21807ДА
ДрождиБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Ешерихия колиISO 16649-2; ISO 7251 т.9.1; т.9.2; БДС 1323 т.5.4.6ДА
Ешерихия коли О157БДС EN ISO 16654ДА
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2; БДС 14593 т.6.12; БДС 1323 т.5.4.6ДА
Ентерококус специесБДС 14593 т.6.11ДА
Ентерококус фекалисРПК 504-1-МБ-22ДА
Йерсиния ентероколитикаБДС EN ISO 10273ДА
Кампилобактер специес ISO 10272-1; БДС ISO/TS 10272-2ДА
Клостридии перфрингенсISO 7937ДА
Клостридии сулфитредуциращи ISO 15213ДА
Клостридии сулфитредуциращи БДС 14593 т.6.13ДА
Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2; БДС 14593 т.6.8; БДС 1323 т.5.4.5.3ДА
КолиформиISO 4831т.9.1; т.9.2; ISO 4832; БДС 14593 т.6.10; БДС 1323 т.5.4.6ДА
ЛеуконостокСТ на СИВ 5806ДА
Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1ДА
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214ДА
ПлесениБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Псевдомонас аеругинозаБДС EN ISO 13720 ДА
Психротрофни микроорганизмиБДС ISO 17410; БДС 14593 т.6.14ДА
Салмонела специесБДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/ TS 6579-2; СД CEN ISO/TR 6579-3; БДС 14593 т.6.7; БДС 1323 т.5.4.6ДА
СтрептококиБДС 14593 т.6.9; БДС 1323 т.5.4.5.2; СТ на СИВ 5853ДА
Шигела специесБДС EN ISO 21567; БДС 1323 т.5.4.6ДА
ДНК-ИЗПИТВАНИЯ
Установяване на генно модифицирани организми – 35SБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 ДА
Установяване на генно модифицирани организми – FMVБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 ДА
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminatorБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 ДА
Установяване на чуждовидова ДНКРПК 504-1-PCR-01ДА
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145ISO/TS 13136ДА
Установяване на стафилококов ентеротоксинРПК 504-1-PCR-03ДА
Установяване на алергениРПК 504-1-PCR-02ДА