Консерви

13  КОНСЕРВИ (СТЕРИЛИЗИРАНИ И ПАСТЬОРИЗИРАНИ) ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД С/БЕЗ РАСТИТЕЛНИ ДОБАВКИ И UHT ХРАНИ
Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
234
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ
КУТИИ — херметичност, външна повърхност, вътрешна повърхност, бомбаж, хлопащи и вибриращи капаци и дъна, форма и размери; БДС 1035, т.3; БДС 7682ДА
СЪДЪРЖАНИЕ - външен вид /на съставните части, цвят/, мирис, вкус, консистенция, разрезна повърхност, странични примесиБДС 1035, т.3; БДС 7682ДА
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Енергийна стойностизчислена като сбор от произведенията на съставките, умножени по коефициентите в Приложение XIV към чл. 31 Глава IV Раздел III от Регламент (ЕС) № 1169/2011 ДА
Активна киселинност (рН)БДС 11688; БДС 1035 т.4.3ДА
Титруема (обща) киселинност БДС 1035 т. 4.5.8; БДС 6996ДА
Водно съдържание/сухо веществоБДС EN 12145 ДА
Водно съдържание/сухо веществоБДС 1035 т.4.5.2 ДА
Водно съдържание/сухо веществоБДС 15437 ДА
Водно съдържание/сухо веществоБДС 16612 ДА
Съдържание на мазнини - екстракционноБДС 6997; БДС 1035 т.4.5.4ДА
Съдържание на белтък (протеин, азот)БДС 1035 т.4.5.3; БДС 14431; БДС 15438ДА
Съдържание на захари (захароза, лактоза, редуциращи захари/инвертна захар)БДС 7169ДА
Съдържание на въглехидратиРПК 504-1-ФХ-41ДА
Съдържание на нишестеБДС 5713ДА
Съдържание на сурова целулоза (влакнини), хранителни влакнини по АОАСБДС ISO 5498; БДС ISO 6541; АОАС 985.29ДА
Съдържание на пепелБДС 9373ДА
Съдържание на готв. сол (натриев хлорид) РПК 504-1-ФХ-03; БДС 7168 т.4; БДС 1035 т. 4.5.5ДА
Съдържание на аскорбинова киселина (витамин С)РПК 504-1-ФХ-45 ДА
Съдържание на остатъчни количества натриева основаРПК 504-1-ФХ-15НЕ
Съдържание на остатъчни количества хлорРПК 504-1-ФХ-27НЕ
Доказване на епихидринов алдехид чрез реакция на Крайс (гранивост на мазнини)РПК 504-1-ФХ-30ДА
Наличие на растителни мазнини в млечна мазнина чрез реакция на Белие РПК 504-1-ФХ-29 НЕ
Наличие на нишесте – качествена реакцияРПК 504-1-ФХ-28НЕ
Определяне на пероксидно число БДС EN ISO 3960; БДС EN ISO 27107ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)БДС 1554 т. III.15ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)БДС 11712 т.2ДА
Съдържание на серниста киселина БДС 1554 т. III.13ДА
Съдържание на мравчена киселинаБДС 11706НЕ
Съдържание на соев протеинРПК 504-1-ФХ-32ДА
Съдържание на афлатоксин М1РПК 504-1-ФХ-31 ДА
Амоняк по НеслерБДС 1323 т.2.3.5НЕ
Амоняк по ЕберБДС 1323 т.2.3.6; БДС 9368 т.1.8;т.5.9;т.6.3НЕ
СероводородБДС 1323 т. 2.3.8; БДС 9368 т.1.9; т.2.5; т.5.10; т.6.2НЕ
Съдържание на съединителнотъканен белтък (хидроксипролин)БДС 14780НЕ
Съдържание на хистаминРПК 504-1-ФХ-33; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-04ДА
Количествено съотношение на съставните частиБДС 7181 т.3; БДС 15359 т.2; БДС 15572ДА
Течни, твърди съставни части и стопена мазнинаБДС 15572ДА
Определяне на маса-нето БДС 7181 т.2; БДС 15359 т.1ДА
Съдържание на остатъци фармакологични субстанции:Сулфонамиди; Третрациклини; Квинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфениколи; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици (цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-01НЕ
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ФХ-07 ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на антимонРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-04ДА
Съдържание на арсенРПК 504-1-ФХ-19ДА
Съдържание на арсенБДС EN 15763ДА
Наличие на арсенБДС 1554 т. III.16ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ФХ-02ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на живакБДС EN 15763ДА
Съдържание на йодРПК 504-1-ФХ-46ДА
Съдържание на йодБДС EN 15111ДА
Съдържание на кадмийРПК 504-1-ФХ-17ДА
Съдържание на кадмийБДС EN 15763ДА
Съдържание на калайРПК 504-1-ФХ-57ДА
Съдържание на калайБДС EN 15765ДА
Съдържание на калийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ФХ-21 ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ФХ-52 ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ФХ-04 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ФХ-18ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на молибденРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на натрийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-02ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ФХ-24ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на нитратиБДС EN 12014-4; БДС 16591ДА
Съдържание на нитратиРПК 504-1-ФХ-08ДА
Съдържание на нитритиБДС EN 12014-4; БДС 1035ДА
Съдържание на нитритиРПК 504-1-ФХ-05ДА
Съдържание на оловоРПК 504-1-ФХ-16ДА
Съдържание на оловоБДС EN 15763ДА
Съдържание на селенРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-06ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ФХ-06ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ФХ-25ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ФХ-23ДА
Съдържание на цианиди РПК 504-1-ФХ-53ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на Хлорорганични Фосфорорганични Азот и сяра-съдържащи пестициди РПК 504-1-ИМ-GC/MS-02; РПК 504-1-ИМ-LC/MS-05НЕ
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини(цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-HPLC-01ДА
Съдържание на витамини:
- А (ретинол)БДС EN 12823-1;2ДА
- А (бетакаротин)БДС EN 12823-1;2ДА
- В1 (тиамин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 ДА
- В2 (рибофлавин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В3 (ниацин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В5 (пантотенова киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В6 (пиридоксин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В7 (биотин/витамин Н)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В9 (фолиева киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- С (аскорбинова киселина)БДС EN 14130ДА
- D (D2 ергокалциферол)БДС EN 12821ДА
- D (D3 холекалциферол)БДС EN 12821ДА
- Е (токофероли)БДС EN 12822ДА
- К (фитоменадион)БДС EN 14148ДА
Съдържание на наситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на ненаситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер)БДС EN ISO 12966-1НЕ
Съдържание на подсладители:
ацесулфам К БДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
захаринБДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
аспартамБДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
цикламатБДС EN 12857; БДС EN 15911ДА
сукралозаБДС EN 16155; БДС EN 15911ДА
неохесперидин (NHDC)СД CEN/TS 15606; БДС EN 15911ДА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Мезофилни аеробни и факултативно анаробни микроорганизми (ОМЧ) БДС 1035 т.5.9.1; БДС 6877 т.2.3; БДС ЕN ISO 4833-1 БДС ЕN ISO 4833-2ДА
Мезофилни аеробни микроорганизми -неспорообразуващи БДС 1035 т.5.9.1; БДС 6877 т.2.3.ДА
Мезофилни аеробни микроорганизми - вегетативни форми на спорообразуващи БДС 1035 т.5.9.1; БДС 6877 т.2.3.ДА
Мезофилни аеробни микроорганизми - спори на сапрофитни БДС 1035 т.5.9.1; БДС 6877 т.2.3.ДА
Мезофилни анаеробни микроорганизмиБДС 1035 т.5.9.2; БДС 6877 т.2.3.ДА
Мезофилни анаеробни микроорганизми - вегетативни форми БДС 1035 т.5.9.2; БДС 6877 т.2.3.ДА
Мезофилни анаеробни микроорганизми - спорови форми БДС 1035 т.5.9.2; БДС 6877 т.2.3.ДА
Термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизмиБДС 1035 т.5.9.3; БДС 6877 т.2.3.ДА
Термофилни аеробни микроорганизми - неспорообразуващи БДС 1035 т.5.9.3; БДС 6877 т.2.3.ДА
Термофилни аеробни микроорганизми - вегетативни форми на спорообразуващиБДС 1035 т.5.9.3; БДС 6877 т.2.3.ДА
Термофилни аеробни микроорганизми - спори на сапрофитни БДС 1035 т.5.9.3; БДС 6877 т.2.3.ДА
Термофилни анаеробни микроорганизмиБДС 1035 т.5.9.4; БДС 6877 т.2.3.ДА
Термофилни анаеробни микроорганизми - вегетативни форми БДС 1035 т.5.9.4; БДС 6877 т.2.3.ДА
Термофилни анаеробни микроорганизми - спорови форми БДС 1035 т.5.9.4; БДС 6877 т.2.3.ДА
Антибиотици и сулфонамидиБДС 1323 т.4.3.1 ДА
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереусБДС EN ISO 21871 т.9.1; т.9.2; БДС EN ISO 7932; БДС 13807ДА
Бифидобактериум специесISO 29981НЕ
Брохотрикс термосфактаБДС ISO 13722ДА
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере)ISO/TS 21872-2ДА
Вибрио парахемолитикус и Вибрио холере ISO/TS 21872-1 НЕ
Водна активностISO 21807ДА
ДрождиБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Ешерихия колиISO 16649-2; ISO 7251 т.9.1; т.9.2ДА
Ешерихия коли О157БДС EN ISO 16654ДА
Ентеробактер (кронобактер) саказакииISO/TS 22964НЕ
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2ДА
Ентерококус специесБДС 14593 т.6.11; БДС 14973 т.5.4НЕ
Ентерококус фекалисРПК 504-1-МБ-22ДА
Йерсиния ентероколитикаБДС EN ISO 10273ДА
Кампилобактер специес ISO 10272-1; БДС ISO/TS 10272-2ДА
Клостридии перфрингенсISO 7937ДА
Клостридии сулфитредуциращи ISO 15213ДА
Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2; БДС 13809ДА
КолиформиISO 4831т.9.1; т.9.2; ISO 4832ДА
Лактобацилус специесБДС ISO 7889НЕ
Лактобацилус ацидофилусISO 20128НЕ
Лактобацилус делбруеки субсп. БулгарикусБДС ISO 9232НЕ
ЛеуконостокСТ на СИВ 5806ДА
Липолитични микроорганизмиБДС 12334 т.7НЕ
Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1ДА
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214ДА
Оцетнокисели микроорганизмиБДС 15143 т.5.1НЕ
ПлесениБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2 ДА
Протеолитични микроорганизми БДС 3434 т.10.3НЕ
Псевдомонас аеругинозаБДС EN ISO 13720 НЕ
Психротрофни микроорганизмиБДС ISO 17410ДА
Салмонела специесБДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/ TS 6579-2; СД CEN ISO/TR 6579-3ДА
СтрептококиСТ на СИВ 5853ДА
Термостатна пробаБДС 1035 т.3.4; БДС 6877 т.2.1ДА
Халофилни (солоустойчиви) микроорганизми БДС 3434 т.10.4НЕ
Шигела специесБДС EN ISO 21567ДА
ДНК ИЗПИТВАНИЯ
Установяване на чуждовидова ДНКРПК 504-1-PCR-01ДА
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145ISO/TS 13136ДА
Установяване на стафилококов ентеротоксинРПК 504-1-PCR-03 ДА
Установяване на алергениРПК 504-1-PCR-02ДА
Установяване на генно модифицирани организми – 35SБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 НЕ
Установяване на генно модифицирани организми – FMVБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 НЕ
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminatorБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1НЕ
Клостридиум ботулинумСД CEN ISO/TS 17919ДА
14  КОНСЕРВИ ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ
Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
234
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ
КУТИИ — херметичност, външна повърхност, вътрешна повърхност, бомбаж, хлопащи и вибриращи капаци и дъна, форма и размери; БДС 1035, т.3; БДС 7682ДА
СЪДЪРЖАНИЕ - външен вид /на съставните части, цвят/, мирис, вкус, консистенция, разрезна повърхност, странични примесиБДС 1035, т.3; БДС 7682ДА
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Енергийна стойностизчислена като сбор от произведенията на съставките, умножени по коефициентите в Приложение XIV към чл. 31 Глава IV Раздел III от Регламент (ЕС) № 1169/2011 ДА
Активна киселинност (рН) БДС 11688ДА
Титруема (обща) киселинностБДС 6996ДА
Водно съдържание/сухо вещество БДС EN 12145 ДА
Водно съдържание/сухо вещество БДС 17257ДА
Съдържание на мазнини - екстракционноБДС 6997ДА
Съдържание на белтък (протеин, азот)БДС 14431ДА
Съдържание на захари (захароза, лактоза, редуциращи захари/инвертна захар)БДС 7169ДА
Съдържание на въглехидратиРПК 504-1-ФХ-41ДА
Съдържание на нишесте БДС EN ISO 15914ДА
Съдържание на сурова целулоза (влакнини), хранителни влакнини по АОАСБДС ISO 5498; БДС ISO 6541; АОАС 985.29ДА
Съдържание на пепелБДС 17318ДА
Съдържание на минерални примесиБДС 17318ДА
Съдържание на пепел неразтворимaБДС 17317ДА
Съдържание на алкалитет на пепелтаБДС 7646ДА
Съдържание на готв. сол (натриев хлорид) БДС 7168 т.4; РПК 504-1-ФХ-03 ДА
Съдържание на аскорбинова киселина (витамин С)БДС 11812 т.2; РПК 504-1-ФХ-45 ДА
Съдържание на остатъчни количества натриева основаРПК 504-1-ФХ-15НЕ
Съдържание на остатъчни количества хлорРПК 504-1-ФХ-27НЕ
Доказване на епихидринов алдехид чрез реакция на Крайс (гранивост на мазнини)РПК 504-1-ФХ-30ДА
Наличие на нишесте – качествена реакцияРПК 504-1-ФХ-28ДА
Определяне на пероксидно число БДС 14433ДА
Тиобарбитурово числоБДС 14432ДА
Съдържание на бензоена киселина (бензоат)БДС 11710 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 ДА
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат)БДС 11712 т.2ДА
Съдържание на серен диоксид (общ и свободен) БДС 11709 т.1.2;т.2ДА
Съдържание на мравчена киселинаБДС 11706ДА
Съдържание на соев протеинРПК 504-1-ФХ-32НЕ
Съдържание на железни примеси БДС 11707ДА
Съдържание на етанол (етилов алкохол)БДС ISO 2448ДА
Съдържание на хидроксиметилфурфурол (ХМФ)РПК 504-1-ФХ-60НЕ
Съдържание на патулинБДС EN 15890ДА
Количествено съотношение на съставните частиБДС 7181 т.3ДА
Определяне на маса-нето БДС 7181 т.2ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ФХ-07 ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на антимонРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-04ДА
Съдържание на арсенРПК 504-1-ФХ-19ДА
Съдържание на арсенБДС EN 15763ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ФХ-02ДА
Съдържание на желязо РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на живакБДС EN 15763ДА
Съдържание на йодРПК 504-1-ФХ-46ДА
Съдържание на йодБДС EN 15111ДА
Съдържание на кадмийРПК 504-1-ФХ-17ДА
Съдържание на кадмийБДС EN 15763ДА
Съдържание на калайРПК 504-1-ФХ-57ДА
Съдържание на калайБДС EN 15765ДА
Съдържание на калийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ФХ-21 ДА
Съдържание на калцийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ФХ-52 ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ФХ-04 ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ФХ-18ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на молибденРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на натрийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-02ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ФХ-24ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на нитратиБДС EN 12014-2; БДС 16591ДА
Съдържание на нитратиРПК 504-1-ФХ-08ДА
Съдържание на нитритиБДС EN 12014-4НЕ
Съдържание на нитритиРПК 504-1-ФХ-05ДА
Съдържание на оловоРПК 504-1-ФХ-16ДА
Съдържание на оловоБДС EN 15763ДА
Съдържание на селенРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-06ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ФХ-06ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ФХ-25ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ФХ-23ДА
Съдържание на цианиди РПК 504-1-ФХ-53ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05ДА
Съдържание на Хлорорганични Фосфорорганични Азот и сяра-съдържащи пестициди БДС EN ISO 15662ДА
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини(цената е за 1 брой активна субстанция)РПК 504-1-ИМ-HPLC-01ДА
Съдържание на витамини:
- А (ретинол)БДС EN 12823-1;2ДА
- А (бетакаротин)БДС EN 12823-1;2ДА
- В1 (тиамин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 ДА
- В2 (рибофлавин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В3 (ниацин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В5 (пантотенова киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В6 (пиридоксин)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В7 (биотин/витамин Н)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- В9 (фолиева киселина)РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02ДА
- С (аскорбинова киселина)БДС EN 14130ДА
- D (D2 ергокалциферол)БДС EN 12821ДА
- D (D3 холекалциферол)БДС EN 12821ДА
- Е (токофероли)БДС EN 12822ДА
- К (фитоменадион)БДС EN 14148ДА
Съдържание на наситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на ненаситени мастни киселиниБДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508ДА
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер)БДС EN ISO 12966-1НЕ
Съдържание на подсладители:
ацесулфам К БДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
захаринБДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
аспартамБДС EN 12856; БДС EN 15911ДА
цикламатБДС EN 12857; БДС EN 15911ДА
сукралозаБДС EN 16155; БДС EN 15911ДА
неохесперидин (NHDC)СД CEN/TS 15606; БДС EN 15911ДА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микрооргамизми (ОМЧ) БДС ЕN ISO 4833-1 БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 6916 т.4.1.ДА
Мезофилни аеробни микроорганизми - неспорообразуващи БДС 6916 т.4.1. БДС 6916 т.4.5.1(14,15); БДС 6916 т.4.5.2(14,15)ДА
Мезофилни аеробни микроорганизми - вегетативни форми на спорообразуващи БДС 6916 т.4.1.ДА
Мезофилни аеробни микроорганизми - спори на сапрофитни БДС 6916 т.4.1.ДА
Мезофилни анаеробни микроорганизмиБДС 6916 т.4.2.ДА
Мезофилни анаеробни микроорганизми - вегетативни форми БДС 6916 т.4.2.ДА
Мезофилни анаеробни микроорганизми - спорови форми БДС 6916 т.4.2.ДА
Термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизмиБДС 6916 т.4.3.ДА
Термофилни аеробни микроорганизми - неспорообразуващи БДС 6916 т.4.3.ДА
Термофилни аеробни микроорганизми - вегетативни форми на спорообразуващи БДС 6916 т.4.3.ДА
Термофилни аеробни микроорганизми - спори на сапрофитни БДС 6916 т.4.3.ДА
Термофилни анаеробни микроорганизмиБДС 6916 т.4.4.ДА
Термофилни анаеробни микроорганизми - вегетативни форми БДС 6916 т.4.4.ДА
Термофилни анаеробни микроорганизми - спорови форми БДС 6916 т.4.4.ДА
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереусБДС EN ISO 21871 т.9.1; т.9.2; БДС EN ISO 7932; БДС 13807ДА
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере)ISO/TS 21872-2ДА
Водна активностISO 21807ДА
ДрождиБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2ДА
Ешерихия колиISO 16649-2; ISO 7251 т.9.1; т.9.2ДА
Ешерихия коли О157БДС EN ISO 16654ДА
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2ДА
Ентерококус специесБДС 14593 т.6.11ДА
Ентерококус фекалисРПК 504-1-МБ-22ДА
Йерсиния ентероколитикаБДС EN ISO 10273ДА
Кампилобактер специес ISO 10272-1; БДС ISO/TS 10272-2ДА
Клостридии перфрингенсISO 7937ДА
Клостридии сулфитредуциращи ISO 15213ДА
Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2; БДС 13809ДА
КолиформиISO 4831т.9.1; т.9.2; ISO 4832ДА
ЛеуконостокСТ на СИВ 5806ДА
Липолитични микроорганизмиБДС 12334 т.7НЕ
Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1ДА
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214ДА
Оцетнокисели микроорганизмиБДС 15143 т.5.1НЕ
ПлесениБДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2 ДА
Протеолитични микроорганизми БДС 3434 т.10.3НЕ
Псевдомонас аеругинозаБДС EN ISO 13720 НЕ
Психротрофни микроорганизмиБДС ISO 17410ДА
Салмонела специесБДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/ TS 6579-2; СД CEN ISO/TR 6579-3ДА
СтрептококиСТ на СИВ 5853ДА
Термостатна пробаБДС 6916 т.2.3ДА
Халофилни (солоустойчиви) микроорганизми БДС 3434 т.10.4НЕ
Шигела специесБДС EN ISO 21567ДА
ДНК ИЗПИТВАНИЯ
Установяване на чуждовидова ДНКРПК 504-1-PCR-01НЕ
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145ISO/TS 13136ДА
Установяване на стафилококов ентеротоксинРПК 504-1-PCR-03 ДА
Установяване на алергениРПК 504-1-PCR-02ДА
Установяване на генно модифицирани организми – 35SБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 НЕ
Установяване на генно модифицирани организми – FMVБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 НЕ
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminatorБДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1НЕ
Клостридиум ботулинумСД CEN ISO/TS 17919ДА