Козметични продукти

36  КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
234
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Външен вид, цвят, мирисБДС 9200ДА
Активна киселинност рН кремове и тоалетни млекаБДС 3741 т.10ДА
Съдържание на летливи вещества (влага)БДС 3741 т.4ДА
Съдържание на арсенРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на алуминийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на антимонРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на желязоРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на живакРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на кадмийРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на калайРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на манганРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на оловоРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на хромРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-07ДА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Антимикробна защитаБДС EN ISO 11930ДА
ДрождиБДС EN ISO 16212ДА
Дрожди за кремове и тоалетни млекаБДС 3741 т.11.1ДА
Дрожди за шампоаниБДС 10751 т.4.10ДА
Ешерихия колиБДС EN ISO 21150ДА
Ентеробактерии за шампоаниБДС 10751 т.4.10ДА
Кандида албикансБДС EN ISO 18416ДА
Неспецифични микроорганизмиБДС EN ISO 18415ДА
ОМЧ-хетеротрофниБДС EN ISO 21149 т.9.4ДА
ОМЧ-хетеротрофни БДС EN ISO 21149 т.9.3ДА
ОМЧ - хетеротрофни за кремове и тоалетни млекаБДС 3741т.11.1ДА
ОМЧ - хетеротрофни за шампоаниБДС 10751 т.4.10ДА
ПлесениБДС EN ISO 16212ДА
Плесени за кремове и тоалетни млекаБДС 3741 т.11.1ДА
Плесени за шампоаниБДС 10751 т.4.10ДА
ПсевдомонасБДС EN ISO 22717ДА
Псевдомонас за шампоаниБДС 10751 т.4.10ДА
Специфични микроорганизми-Е.колиБДС EN ISO 18415ДА
Специфични микроорганизми-КандидаБДС EN ISO 18415ДА
Специфични микроорганизми-ПседомонасБДС EN ISO 18415ДА
Специфични микрооргазними-СтафилококиБДС EN ISO 18415ДА
СтафилококиБДС EN ISO 22718ДА
Стафилококи за шампоаниБДС 10751 т.4.10ДА